ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η νέα αυτή προσπάθεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ανθρωπιστικές Σπουδές και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Εργαστηρίου Τοπικής και περιφερειακής Ανάπτυξης του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά, έρχεται να καλύψει το σημαντικό κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση στον Τομέα της Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε πεδία των Ανθρωπιστικών Σπουδών, αναπτύσσοντας την κουλτούρα ότι η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη θα πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να εντάξει στρατηγικές και πολιτικές προώθησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας όπως η Παράδοση στις Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Ελλάδα ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης αναδεικνύοντας πρωτοβουλίες με δημιουργία τομέων στις τοπικές κοινωνίες στα πεδία των Ανθρωπιστικών Σπουδών( κέντρα στήριξης οικογένειας, κέντρα τέχνης, εναλλακτικός τουρισμός, διαχείριση και ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κλπ). Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρεί έναν γόνιμο διάλογο σε σύγχρονα θέματα με την Ευρωπαϊκή μας πολιτιστική κληρονομιά με εξωστρέφεια και δυναμική

Θρησκευτικός Τουρισμός

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 5 εβδομάδες

Η Θεολογική Διάσταση του Γάμου

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 7 εβδομάδες

Διαχείριση Πολιτισμικής και Θρησκευτικής Διαφορετικότητας

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Θεολογία και Τέχνη

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 9 εβδομάδες

Η διάκριση στο Εκκλησιαστικό Συμβουλευτικό έργο

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 7 εβδομάδες

Ετερότητα και Θρησκεία

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 4 εβδομάδες

Το πραγματικό και το φανταστικό στην τέχνη

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Ποιμαντική Θεολογία και Μεθοδολογία

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 7 εβδομάδες

Χριστιανισμός και Κόσμος

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 4 εβδομάδες

Η επικοινωνία στην υπηρεσία του ποιμαντικού έργου

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Βιωματικότητα και βιωσιμότητα κατά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία

Δείτε το Μάθημα

Διάρκεια: 8 εβδομάδες