ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

9 Εβδομάδες / Ενότητες

Περιγραφή Αντικειμένου:

Το πρόγραμμα “Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων” ολοκληρώνεται σε εννέα (9) διδακτικές ενότητες. Η Εκκλησία του Χριστού, από την ίδρυσή της, Επιθυμεί να βρίσκεται στη μέγιστη δυνατή  Υπηρεσία και Διακονία του Ανθρώπου. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση και εμβάθυνση των συμμετεχόντων με τις έννοιες της Διοίκησης, Διαχείρισης, Καινοτομίας, Ηγεσίας αλλά και Οικονομίας, ενώ δίνει έμφαση στην απαραίτητη ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και στην διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Εκκλησιαστικών Υποδομών. Ο Εκπαιδευόμενος με το πέρας του προγράμματος θα έχει αποκτήσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα είναι απαραίτητες στον επαγγελματικό του βίο, ιδίως σε ό, τι αφορά στην οργάνωση, διαχείριση και συντονισμό των δραστηριοτήτων των μονάδων και υπηρεσιών της Εκκλησίας.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα και η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι θα καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες πραγματικές απαιτήσεις της Εκκλησίας σε σχέση με τον σύγχρονο κόσμο με τις ταχύτατες και σύγχρονες αλλαγές του. Είναι προσαρμοσμένο στα στελέχη της Εκκλησίας, Κληρικούς και Λαϊκούς, αλλά και σε εκείνους που πρόκειται ή επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά και επιζητούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό της Εκκλησιαστικής και Θεολογικής Εκπαίδευσης, παρέχοντας εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί τόσο σημαντικά αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα “Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων” εισάγει μυημένους και μη μυημένους στο χώρο των εκκλησιαστικών δομών, σε εργαλεία, μεθόδους και τρόπους, όπως η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η Ηγεσία και η λήψη αποφάσεων, το Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Η Εκκλησιολογία της Διοίκησης, η Βιοηθική, η Εκκλησιαστική Τάξη και Παράδοση, η Άσκηση της Ποιμαντική Τέχνης από τον Εκκλησιαστικό Φορέα, η Διαχείριση της Επικοινωνίας.

 

Σκοποί – στόχοι:

Το πρόγραμμα Διοίκηση Εκκλησιαστικών Φορέων στοχεύει στο να εξειδικεύσει τους Συμμετέχοντες στις δομές και τις λειτουργίες Εκκλησιαστικών φορέων όπως στο έργο και την δράση μιας Ενορίας (Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, Φιλόπτωχο Ταμείο, Νεότητα κ.ο.κ.), ενός Εκκλησιαστικού Μουσείου, Εκκλησιαστικών Πολιτισμικών Ιδρυμάτων(Βιβλιοθήκες, Πνευματικά Κέντρα), Μονάδων Φροντίδας ΑΜΕΑ, Ηλικιωμένων, Σχολείων και Σχολών και οποιασδήποτε άλλης Πολιτισμικής η Ποιμαντικής δράσης ασκείται από την Εκκλησία ή από άλλους Εκκλησιαστικούς Φορείς. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια θεωρητική και πρακτική γνώση της άσκησης Διοίκησης και των σύγχρονων μορφών της για την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και παραγωγικότερη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και των υποδομών της, με απώτερη στοχοθεσία την εξωστρέφεια της Εκκλησίας στο Σύγχρονο κόσμο με μια δυναμική παρουσία εκπλήρωσης των σκοπών της έναντι του Ανθρώπου ως μέλους Της.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 

Το πρόγραμμα στοχεύει, να Εξειδικεύσει τους επιμορφούμενους μεταφέροντας Τεχνογνωσία και Εμπειρία στα ήδη στελέχη της Εκκλησίας (Κληρικούς και Λαϊκούς), αλλά και σε αυτούς που πρόκειται να σταδιοδρομήσουν στις δομές της Εκκλησίας ή επιθυμούν να εισαχθούν σε Αυτή. Επομένως ο/η

απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:

 • Τους Εκκλησιαστικούς Κανόνες
 • Την εκκλησιαστική τάξη και εθιμοτυπία
 • Τις σύγχρονες προκλήσεις του Ανθρώπου
 • Την ορθή χρήση της επικοινωνίας

Κατανοεί:

 • Εις βάθος την Εκκλησιολογία της Διοίκησης
 • Τις βαθύτερες ανάγκες και αγωνίες του Ανθρώπου στον Σύγχρονο κόσμο

Είναι ικανός/η να:

 • Διοικεί ορθά το Ανθρώπινο Δυναμικό του
 • Διαχειρίζεται τους πόρους και τις υποδομές του
 • Σχεδιάζει καινοτόμα πλάνα και δράσεις για την δημιουργική και δυναμική εξωστρέφεια του φορέα του
 • Λαμβάνει τις Σωστές αποφάσεις
 • Επικοινωνεί δημιουργικά και αποτελεσματικά με το ανθρώπινο δυναμικό του και τον κόσμο του
 • Ασκεί ουσιαστική κοινωνική πολιτική

 

1η Υποενότητα

Εκκλησιαστικό Δίκαιο και Συμβολική.

 

2η Υποενότητα

Εκκλησιολογία της Διοίκησης. Το Εκκλησιαστικό Πολίτευμα κατά τη Διδαχή των 12 Αποστόλων.

 

3η Υποενότητα

Εκκλησιαστική τάξη & εθιμοτυπία. Κανονιστικές Διατάξεις εκ των Πηγών.

 

4η Υποενότητα

Επικοινωνία στη Θεολογία. Επικοινωνία Εκκλησίας και Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας.

 

5η Υποενότητα

 Ποιμαντική και Κοινωνική Θεολογία.

 

6η Υποενότητα

Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων.

 

7η Υποενότητα

Εκκλησιαστική Ηγεσία. Διαχείριση Εκκλησιαστικών – Ποιμαντικών Προβλημάτων.

 

8η Υποενότητα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

9η Υποενότητα

Διοίκηση Ενορίας και Οργάνωση Έμψυχου Δυναμικού. Αστική Ποιμαντική.

 

 

 

Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Προγράμματος Κοινωνία –Πολιτισμός –Θρησκεία: 

Ι. Παχουνδάκης-Στρ. Σπύρου

 

Συντονισμός Ακαδημαϊκών Θεμάτων &Επικοινωνίας:

Σταμάτης Ζούλας, Μ.Sc., Καθηγητής Θεολογίας

 

Διδάσκοντες: 

Ισίδωρος Παχουνδάκης

Στράτος Σπύρου

Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος