Περιεχόμενο

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο σύστημα της προσχολικής, δευτεροβάθμιας, δευτεροβάθμιας, πανεπιστημιακής και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σύστημα « εκπαίδευσης για τη ζωή ». Επιπλέον, το σεμινάριο συνιστάται σε λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και γονείς, και παρέχεται με μεθόδους εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε αρχεία ήχου και βίντεο των διαλέξεων και των πρακτικών μαθημάτων.

Ένα χαρακτηριστικό του σεμιναρίου είναι η δυνατότητα να ξεκινήσει ο υποψήφιος σπουδαστής ανά πάσα στιγμή.

Εκτιμώμενος Χρόνος μελέτης: 120 ώρες.

Κάθε ακροατής έχει την ευκαιρία να λάβει ατομικές παρουσιάσεις του διδάσκοντος σε 10 ακαδημαϊκές ώρες (2 ώρες για κάθε μονάδα).

Γλώσσα διδασκαλίας: Ρωσικά.

Οι σπουδαστές λαμβάνουν υλικό μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων:

– Παρουσιάσεις (pdf)

– Yλικό για πρακτικές και ανεξάρτητες μελέτες (2 βιβλία “Παραμύθια”, “Ημερολόγιο-χαρτοφυλάκιο του Preschooler”, διανοητικοί χάρτες, χαρτογραφήσεις πληροφοριών, διαδραστικές αφίσες από την “Tale”).

– κατάλογος της βιβλιογραφίας για ανεξάρτητη μελέτη

– ηλεκτρονικές εκδόσεις (pdf) των  παιχνιδιών της Παιδικής Βιβλιοθήκης “Παιδιά του Κόσμου” (15 παιχνίδια)

– ηλεκτρονική έκδοση (pdf) του προσομοιωτή “Creativator”

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, κάθε φοιτητής υποβάλλει ένα έργο ή ένα έργο αφηρημένου τύπου (σε συμφωνία με τον καθηγητή).