Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία

Δείτε το Μάθημα

Διαχείριση Αποθεμάτων και Πιστώσεων

Δείτε το Μάθημα

Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνίας

Δείτε το Μάθημα

Δίκτυα Αγορών Ενέργειας

Δείτε το Μάθημα

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Δείτε το Μάθημα

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Δείτε το Μάθημα

Εκπόνηση Οικονομικοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας

Δείτε το Μάθημα

Περιβαλλοντική Διαχείριση στην πράξη

Δείτε το Μάθημα

Πολιτική Προστασία και Οικονομική Διαχείριση

Δείτε το Μάθημα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO9001

Δείτε το Μάθημα

International Convention STCW

Δείτε το Μάθημα

Τιμή: 200 €

Maritime English

Δείτε το Μάθημα

Τιμή: 200 €