Επαγγελματικές Ευκαιρίες

Τα εργαστήριό μας ενδιαφέρεται για συνεργασία τόσο στη βάση ακαδημαϊκών προσόντων όσο και στη βάση επαγγελματικών δεξιοτήτων.