Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΤΟΠΑ και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Δίκτυο Πράξη, οργανώνουν Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης...

Διαβάστε Περισσότερα