Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΟΠΑ) πραγματεύεται οικονομικά θέματα σε ένα ευρύ σύνολο τοπικών και περιφερειακών τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της ανισότητας, του εμπορίου, του δημοσιονομικού κανονισμού, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος. Το προσωπικό του Εργαστηρίου έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις συμβούλων στον Ιδιωτικό τομέα ή εργάστηκε ως σύμβουλοι τόσο της γενικής όσο και της περιφερειακής διοίκησης σε όλο τον κόσμο.

Το Εργαστήριο είναι ένας επιστημονικός κόμβος και οι ερευνητές του άπτονται τόσο σε θέματα πολιτικής όσο και στην εμπειρική έρευνα. Συνεργάζεται με ένα σημαντικό αριθμό διδακτορικών φοιτητών, καθώς επίσης υποστηρίζεται από μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Το εργαστήριο φιλοξενεί επισκέπτες ερευνητές από πανεπιστήμια της αλλοδαπής με σκοπό την υποστήριξη των δράσεών του. Δίνονται, επίσης, ερευνητικές ευκαιρίες σε προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από τους ερευνητές του Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΟΠΑ).

Λειτουργεί, παράλληλα, ως ένα διαδικτυακός χώρος για ιδέες και προτάσεις πολιτικής μέσω της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πλατφόρμας που διαθέτει. Το εργαστήριο δύναται να φιλοξενήσει συναντήσεις συνεργατών, ετήσιες διασκέψεις μελών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και μια σειρά συνεδρίων ή ημερίδων. Πρωταρχικός στόχος είναι να ενισχύσει περαιτέρω τη δραστηριοποίησή του στο χώρο της τοπικής και περιφερειακής πολιτικής.

Η έρευνα υψηλής ποιότητας υποστηρίζεται πλήρως και οι ερευνητές του Εργαστηρίου ενασχολούνται με κεντρικά πολιτικά και εμπειρικά ζητήματα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ο κόσμος.