Μέλη ΔΕΠ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Σωτήρης Καρκαλάκος
Διευθυντής

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Χαρίκλεια (Κλαίρη) Οικονομίδου
Μέλος ΔΕΠ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Μαργαρίτα Τσούτσουρα
Μέλος ΔΕΠ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Πρόδρομος Βλάμης
Μέλος ΔΕΠ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Βασίλειος Ζήκος
Μέλος ΔΕΠ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Μάρκος Τσελεκούνης
Μέλος ΔΕΠ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Παναγιώτης Χρονόπουλος              Μέλος ΔΕΠ