Επικοινωνία

Καραολή και Δημητρίου 80,
Πειραιάς 185 34
Γραφείο 531

Email: info_etopa@unipi.gr

Τηλ. 2104142025

Φόρμα Επικοινωνίας

Τοποθεσία Εργαστηρίου

ΕΤΟΠΑ

Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης