Χλουβεράκη Αικατερίνη

 Η Χλουβεράκη Αικατερίνη είναι Προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Απασχολείται ως βοηθός έρευνας στο Εργαστήριο Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται της Ανάλυσης και Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Αποφάσεων.