ΕΤΟΠΑ και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Δίκτυο Πράξη, οργανώνουν Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης (http://r.m.ekt.gr/mk/cl/f/sh/7nVU1aA2nfy8RKvSimRXu1f54pDIdwf/VE4_7WL7G1zF) για το Πρόγραμμα Εργασίας 2024, Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 και ώρα 10.00-12.30. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν μέλη του Εργαστηρίου Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.