Φώτης Δημήτριος

Ο Φώτης Δημήτριος απασχολείται ως ερευνητής στο Εργαστήριο Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικεύεται σε θέματα Οικονομικών του Τουρισμού.