Κανελλόπουλος Χρήστος

Ο Κανελλόπουλος Χρήστος απασχολείται ως ερευνητής στο Εργαστήριο Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικεύεται σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης & Μεταφορών.