Καθαράκης Κωνσταντίνος

Ο Καθαράκης Κωνσταντίνος είναι Προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Απασχολείται ως βοηθός έρευνας στο Εργαστήριο Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται του κλάδου Διαχείρισης Δεδομένων.