Μάρκος Τσελεκούνης

Ο Μάρκος Τσελεκούνης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τμήμα από το οποίο αποφοίτησε το 2006. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στα Οικονομικά της Ρύθμισης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) στα Οικονομικά των Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ερευνητικός συνεργάτης των εργαστηρίων Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (LORED) και Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και ανώτερο ερευνητικό προσωπικό της ερευνητικής ομάδας Οικονομική & Διοίκηση της Καινοτομίας στις Τηλεπικοινωνιακές Αγορές (MINT) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πριν ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ήταν βοηθός διδασκαλίας (adjunct lecturer) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταδιδακτορικός ερευνητής (postdoctoral research fellow) στο Πανεπιστήμιο NOVA της Λισαβώνας. Η μεταδιδακτορική του έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πορτογαλικό Ίδρυμα για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (Fundação para a Ciência e a Tecnologia), ενώ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής του διατριβής ήταν υπότροφος του ερευνητικού χρηματοδοτικού προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Επίσης, έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις επιδόσεις του στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές, αντίστοιχα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της μικροοικονομικής θεωρίας, της βιομηχανικής οργάνωσης, των οικονομικών των δικτύων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως το International Journal of Industrial Organization, το Economics Letters, το Review of Industrial Organization και το Journal of Regulatory Economics. Επίσης, έχει συνεχή παρουσία σε διεθνούς φήμης συνέδρια του χώρου της βιομηχανικής οργάνωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τα EARIE, CRESSE, CRETE και ICED. Η διδακτική του εμπειρία εκτείνεται από τη μικροοικονομία έως θέματα σχετικά με τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών στρατηγικών για την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ο Μάρκος Τσελεκούνης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση διάφορων αγορών χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία της μικροοικονομικής θεωρίας, της βιομηχανικής οργάνωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς έχει ενεργή συμμετοχή σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα στους τομείς της βιώσιμης οδήγησης και των οικονομικών των δικτύων. Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου “Road Risk Alerts (RARE): Vehicle insurance premiums as a safe driving mechanism”, ενώ έχει διατελέσει κύριος ερευνητής σε πολλά έργα που αφορούν τον υπολογισμό ρυθμιζόμενων υπηρεσιών χονδρικής πρόσβασης, όπως μισθωμένες γραμμές, δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), τέλη τερματισμού σταθερής (FTRs) και Κινητής (MTRs) τηλεφωνίας, χρησιμοποιώντας τεχνοοικονομικά μοντέλα LRIC Bottom-Up.

Επίσης, έχει μεγάλη εμπειρία στην επίβλεψη και το συντονισμό ερευνητικών ομάδων, καθώς έχει επιβλέψει τις εργασίες προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, τόσο κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του έρευνας όσο και ως Μέλος ΔΕΠ. Επιπλέον, ο ρόλος του στα ερευνητικά έργα περιλαμβάνει την ανάθεση εργασιών και τον συντονισμό των ερευνητικών ομάδων για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων και των αυστηρών προθεσμιών που έχουν τεθεί.