Βασίλειος Ζήκος

Ο Βασίλειος Ζήκος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Ινστιτούτου για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των οικονομικών πολιτικών στο Πανεπιστήμιο Thai Chamber of Commerce (UTCC).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην εφαρμοσμένη μικροοικονομική και τα συμπεριφορικά οικονομικά.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Loughborough και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά.