Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος

Ο Δρ. Χαράλαμπος (Χάρης) Αγκυρόπουλος ανήκει στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2018. Στις αρχές του 2014 συνεργάστηκε με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ενώ το 2019 ανέλαβε την οικονομετρική ανάλυση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας του Υπουργείο Εργασίας συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ) σχετικά με τις μεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον. Το 2015 διετέλεσε Ακαδημαϊκός Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Bolton και το 2018 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Ομίλου του New York College. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει διδάξει πλήθος ακαδημαϊκών μαθημάτων στα Βρετανικά Πανεπιστήμια του Bolton και του Greenwich καθώς και στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο, Universite Toulouse. Τα τελευταία χρόνια είναι επικεφαλής των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και Επενδύσεων του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (M.Sc.) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2007) και είναι απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστημών του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης, των Χρηματοοικονομικών αναλύσεων καθώς και στους τομείς της Ενέργειας και τις επιπτώσεις της στο Περιβάλλον και του Τουρισμού. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά (peer-reviewed) περιοδικά όπως το International Journal of Finance & Economics, Applied Economics Letters και το Michigan State Law Review.