Παναγιωτοπούλου Ξανθή

Η Παναγιωτοπούλου Ξανθή είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Απασχολείται ως βοηθός έρευνας στο Εργαστήριο Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικεύεται σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Καινοτομίας.