Πιλιανίδης Νικόλαος

Ο Πιλιανίδης Νικόλαος είναι Προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Απασχολείται ως βοηθός έρευνας στο Εργαστήριο Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται του αντικειμένου Ψηφιακής Διαχείρισης Δεδομένων.