Γεώργιος Σταθάκης

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας.

Από το 2003 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο την θεματική ενότητα των Ποσοτικών Μεθόδων και από το 2004 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μαθήματα σχετικά με την διοίκηση επιχειρήσεων όπως Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση Παραγωγής, Διαχείριση Έργων και Διαχείριση Λειτουργιών.

Στο παρελθόν έχει διδάξει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Imperial College και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας οικονομοτεχνικές μελέτες και επιβλέποντας τεχνικά έργα.

Έχει επιβλέψει πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Έχει συμμετάσχει σε τέσσερα ερευνητικά προγράμματα και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διαχείρισης Έργων και της Διοίκησης Λειτουργιών και της Λειτουργικής Απόδοσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.